Popkoor

Popkoor Venhorst

Zing jij het liefst de hele dag? Geeft zingen met anderen je energie? Wil je op een gezonde manier het beste uit jouw stem halen? Wil jij je muzikale kennis verbreden en leren ‘performen’? Dan is Popkoor Venhorst echt iets voor jou!

Het koor is een goede plek om je stem te ontwikkelen. Tijdens de repetities is er naast het zingen ook aandacht voor zangtechniek en performance. Aan de hand van bekende en minder bekende pop songs (in de breedste zin van het woord) van vroeger en nu, wordt er gewerkt aan techniek, samenzang en performance. Er wordt zoveel mogelijk praktijkgericht gecoached, alsof je ieder moment het podium opgestuurd kan worden. Ieder halfjaar werken we toe naar een spetterend optreden!

Popkoor Venhorst, is het eerste Rock- en Popkoor van Vorden en omstreken en is gestart in september 2011. Het koor wordt gecoached door Maartje Epema.  Op de pagina docenten kun je meer zien en lezen over Maartje. Voor het koor wordt gebruik gemaakt van de Singergy-arrangementen van de arrangeur Rob de Visser tevens bekent van SuperVoices.

Repertoire

Popkoor Venhorst zingt Popmuziek (in de breedste zin van het woord) met een accent op Rock en met af en toe ook een swingende Gospelsong.

Voor iedereen

Iedereen vanaf 19 jaar tot in de eeuwigheid is welkom. We doen niet aan stem-testen en gebruiken geen notenschrift. We doen niet aan bewegen of koorkleding, maar wel aan enthousiasme en uitstraling. Ons motto: Plezier maakt kwaliteit!

Popkoor Venhorst maakt gebruik van Singergy, de zang-methode van Multi Mix Music. Met het Singergy-oefenmateriaal (zangoefen-CD’s en songteksten) bereid je je thuis voor en gaat het samen repeteren heel eenvoudig. Er is direct een klinkend resultaat. Voor de instrumentale begeleiding tijdens de repetities en optredens wordt gebruik gemaakt van professionele Singergy-geluidsbanden.

Per repetitie houd Maartje een logboek bij op de website van www.muziekopvenhorst.nl  zodat je in een oogopslag kan zien welke songs we de volgende repetitie gaan zingen en of repeteren.

Eigenlijk is Popkoor Venhorst geen echt koor, maar een ‘vocal bunch’ (een bende zangers en zangeressen die met veel plezier zingen). Popkoor Venhorst sluit precies aan bij de oorspronkelijke uitgangspunten van Singergy:

  • Plezier maakt kwaliteit.
  • Geen notenschrift maar zangoefen-CD’s en songteksten.
  • Zelfwerkzaamheid: Iedereen bereidt zich thuis zo goed mogelijk voor op de groepsrepetities. Kies per song de stemgroep die het beste bij je past en zorg ervoor dat je die op de repetities kent (stempartij, teksten en invallen).
  • Iedereen is welkom. Popkoor Venhorst is een bonte verzameling zangvogels van verschillend pluimage. Vrije Vogels, Huiverende Huismussen, Ruige Rockchicks, Nijvere Nachtegalen, Kakelende Kippen, Stoere Stormvogels, Fleurige Flierefluiters, Pronkende Paradijsvogels en Kwieke Kwikstaartjes zingen eendrachtig het hoogste lied!
  • Geen stemtesten (elk vogeltje zingt zoals het gebekt is), maar wel de ontwikkeling van ‘zangkracht’. Het gaat niet om mooi maar om ‘lekker’ zingen, recht vanuit het hart.
  • Zingen is een teamsport: Je zet je in voor Popkoor Venhorst en creëert zo samen met de anderePop Venhorsters ‘Singergy’, de krachtige en prachtige energie die ontstaat als mensen samen zingen. Je krijgt elke keer door je inzet voor de groep een veelvoud van die positieve energie terug. Andersom is ook waar: Als je het doet uit eigen belang, voor je ego of om in de belangstelling te staan, doe je afbreuk aan de Singergy van Popkoor Venhorst en krijg je zelf ook alleen maar negatieve energie terug. Dus ook als je stempartij wat minder interessant is of een song je minder ligt, je inzet blijft 100%. Dat dóe je gewoon voor je teamgenoten!
  • De zangcoach geeft alleen aan waar het nodig is. Ook hier geldt de zelfwerkzaamheid: ken je stempartij, teksten en weet waar je moet invallen. Je ontwikkelt vanzelf je ‘innerlijk oor’.
  • Bij Pop, Rock en Gospel behoort een flink geluidsvolume. Vocal bunch Venhorst gedraagt zich in dat opzicht meer als Popgroep dan als koor.
  • We doen niet aan bewegen of koorkleding, maar wel aan enthousiasme en uitstraling.

Repetities

We oefenen samen op maandagavond van 19.45 tot 21.30 uur op basisschool “De Vordering”, Het jebbink 5 te Vorden. Er wordt wekelijks gerepeteerd, (m.u.v. de schoolvakanties  zie; www.muziekopvenhorst.nl). Aanwezigheid op de repetities is zeer gewenst. Als je niet kunt komen meld je je af bij Maartje via een email bericht of een sms.

Inschrijfgeld

Het eenmalig inschrijfgeld is € 35 p.p.  Je krijgt dan tegelijkertijd alle oefen-cd’s en bijbehorende songteksten mee naar huis.

Het gebruik van het oefenmateriaal is bij de prijs inbegrepen en heb je in bruikleen zolang je lid bent.

Voor het eerst meedoen

Je mag altijd vrijblijvend een keer komen kijken en meedoen voordat je besluit om je in te schrijven.

Als je in de loop van een maand mee gaat doen betaal je in overleg met Maartje voor de lopende periode.

 Per maand

Je betaalt twaalf maanden per jaar € 25 per maand. Let op: de betaalwijze loopt gewoon door als er repetities uitvallen en/of je om welke reden dan ook niet bij de repetities aanwezig kunt zijn.

Opzeggen

Opzeggen doe je schriftelijk of per email met inachtneming van minimaal 1 volle kalendermaand opzegtermijn. Het gebruikte oefenmateriaal lever je binnen de opzegtermijn weer in bij Maartje. Als de schriftelijke opzegging en het oefenmateriaal beide tijdig ontvangen zijn, wordt de automatische incasso na de gebruikelijke opzegtermijn stopgezet.