Algemene voorwaarden Kinder-, Jeugd- en Tienerpopkoor Venhorst